تعرفه قیمت طراحی نقاشی

با توجه به دریافت ایمیل پشتیبانی و مطلع شدن از قیمت نهایی طراحی نقاشی، مبلغ 50% از هزینه کل را در اولین کادر به ریال وارد کرده و پرداخت نمایید سپس کد پیگیری مبلغ پرداخت را به آدرس ایمیل architect.decoration@gmail.com ایمیل نمایید تا استارت طراحی آغاز گردد.

فرم سفارش طراحی چهره

پرکردن کادرهای ستاره دار الزامیست

اگر هنگام ارسال فرم خطایی وجود داشته باشد می توانید اطلاعات خواسته شده در فرم را به ایمیل: architect.decoration@gmail.com ارسال کنید تا به درخواست شما پاسخ داده شود.

برای تعیین دقیق هزینه، حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از 5 مگابایت شود

تصویر کپچا