جهت خرید محصولات و واریز وجه به صورت دستی، به یکی از شماره کارت های روبرو وجه را کارت بکارت کرده و سپس اسم محصول به همراه شماره پیگیری قبض محصول خریداری شده (شماره پیگیری که بانک پس از کارت بکارت کردن به شما نمایش می دهد) به شماره 09373296209 اس ام اس نمایید.

شماره کارت بانک ملی:

6037-9973-6320-4950

به نام مهدی زارعی دودجی