حیات خلوت

حیاط خلوت و ضوابط

حیاط خلوت #حیاط_خلوت حیاطی است کوچکتر از حیاط اصلی که معمولا در منتهی الیه ساختمان و معمولا در زمین های #پلاک_شمالی احداث می گردد. این...

ادامه مطالعه

فضای پارک خودرو

فضای لازم برای پارک خودروها

فضای لازم برای پارک خودروها حداقل فضای لازم جهت جانمایی خودروها در #توقفگاه ها طبق مبحث چهارم مقررات ملی برای تک خودرو، دو خودرو و ......

ادامه مطالعه

محاسبه ارتفاع ساختمان

محاسبه ارتفاع ساختمان

محاسبه ارتفاع ساختمان طبق مبحث سوم و چهارم مقررات ملی #ارتفاع ساختمان با توجه به مولفه هایی نظیر 1- مسطح یا #شیبدار بودن زمین، 2- #ب...

ادامه مطالعه

محاسبه طول غیرسرگیر توقفگاه ها

محاسبه طول غیرسرگیر توقفگاه ها

محاسبه طول غیرسرگیر توقفگاه ها بعد از محاسبه طول #رمپ یا #شیبراهه ، مسئله مهم بعد محاسبه طول #غیرسرگیر آن است. طول غیر سرگیر و محاسبه ...

ادامه مطالعه

شناخت اجزای آسانسور

شناخت اجزای اصلی آسانسور

در شرایط #آزمون_طراحی_معماری مثلا خواسته سوال مبنی به طراحی یک دستگاه آسانسور است که قابلیت تردد چرخ معلولین را نیز دارا باشد. ابعاد کا...

ادامه مطالعه

آسانسور با کابین دو در

آسانسور با کابین دو در

آسانسور با کابین دو در #آسانسور با #کابین دو درب جایگزین مناسبی برای #جک #معلولین است. زیرا هم از لحاظ فضا و هم از لحاظ اقتصادی مقرون ...

ادامه مطالعه