منابع ازمون نظام مهندسی

سوالات و پاسخ های مرتبط با آزمون های نظام مهندسی معماری

آزمون نظام مهندسی چیست؟ آزمون نظام مهندسی ، آزمونی است که قبولی در آن منجر به اخذ پروانه اشتغال خواهد شد. به عبارتی هر فارغ التحصیل گر...

ادامه مطالعه

حیات خلوت

حیاط خلوت و ضوابط

حیاط خلوت #حیاط_خلوت حیاطی است کوچکتر از حیاط اصلی که معمولا در منتهی الیه ساختمان و معمولا در زمین های #پلاک_شمالی احداث می گردد. این...

ادامه مطالعه

فضای پارک خودرو

فضای لازم برای پارک خودروها

فضای لازم برای پارک خودروها حداقل فضای لازم جهت جانمایی خودروها در #توقفگاه ها طبق مبحث چهارم مقررات ملی برای تک خودرو، دو خودرو و ......

ادامه مطالعه

محاسبه ارتفاع ساختمان

محاسبه ارتفاع ساختمان

محاسبه ارتفاع ساختمان طبق مبحث سوم و چهارم مقررات ملی #ارتفاع ساختمان با توجه به مولفه هایی نظیر 1- مسطح یا #شیبدار بودن زمین، 2- #ب...

ادامه مطالعه

محاسبه طول غیرسرگیر توقفگاه ها

محاسبه طول غیرسرگیر توقفگاه ها

محاسبه طول غیرسرگیر توقفگاه ها بعد از محاسبه طول #رمپ یا #شیبراهه ، مسئله مهم بعد محاسبه طول #غیرسرگیر آن است. طول غیر سرگیر و محاسبه ...

ادامه مطالعه

شناخت اجزای آسانسور

شناخت اجزای اصلی آسانسور

در شرایط #آزمون_طراحی_معماری مثلا خواسته سوال مبنی به طراحی یک دستگاه آسانسور است که قابلیت تردد چرخ معلولین را نیز دارا باشد. ابعاد کا...

ادامه مطالعه