پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی شهریور 99

پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت مهر 99 و تحلیل آزمون طراحی معماری شهریور 99

آزمون نظارت معماری مهر99 نیز شبیه به آزمونهای دوره های گذشته نظام مهندسی، با شبهات و ابهاماتی همراه بوده است. شروع فرآیند آزمون راس ساع...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث4 مقررات ملی ساختمان

مبحث4 مقررات ملی ساختمان پرکاربردترین مبحث بین مباحث22 گانه برای گرایش معماری در هر سه رشته طراحی، نظارت و اجرا می باشد. این مبحث با عن...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

مصالح و فراورده های ساختمانی در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است. این مبحث دارای 21 فصل و 2 پیوست است که البته پیوست 1 رامی ب...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

اغلب داوطلبان گرایش معماری بعد از مطالعه مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان که «تاسیسات مکانیکی» نام دارد، قدری گیج و مبهوت اند و به آنچه ...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان یکی از شیرین ترین مباحث بین مباحث 22 گانه است که ضوابط مربوط به حفاظت انسان ها را حین کارهای کارگاهی و ...

ادامه مطالعه

منابع ازمون نظام مهندسی

سوالات و پاسخ های مرتبط با آزمون های نظام مهندسی معماری

آزمون نظام مهندسی چیست؟ آزمون نظام مهندسی ، آزمونی است که قبولی در آن منجر به اخذ پروانه اشتغال خواهد شد. به عبارتی هر فارغ التحصیل گر...

ادامه مطالعه

حیات خلوت

حیاط خلوت و ضوابط

حیاط خلوت #حیاط_خلوت حیاطی است کوچکتر از حیاط اصلی که معمولا در منتهی الیه ساختمان و معمولا در زمین های #پلاک_شمالی احداث می گردد. این...

ادامه مطالعه