لایوهای آموزشی استاد اردشیری

لایوهای آموزشی آزمون طراحی، نظارت، اجرا

آزمون نظام مهندسی چیست؟ آزمون نظام مهندسی پلی است به سوی انجام خدمات تخصصی و حرفه ای در سه حیطه طراحی معماری، نظارت و اجرا معمار...

ادامه مطالعه

دانلود سوال آزمون طراحی معماری

دانلود سوال آزمون طراحی معماری

حل نمونه سوالات آزمون طراحی معماری مطرح شده از سوی نظام مهندسی، بهترین منبع و مرجع جهت آمادگی در آزمون طراحی معماری است. بسیاری از د...

ادامه مطالعه

پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی شهریور 99

پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت مهر 99 و تحلیل آزمون طراحی معماری شهریور 99

آزمون نظارت معماری مهر99 نیز شبیه به آزمونهای دوره های گذشته نظام مهندسی، با شبهات و ابهاماتی همراه بوده است. شروع فرآیند آزمون راس ساع...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث4 مقررات ملی ساختمان

مبحث4 مقررات ملی ساختمان پرکاربردترین مبحث بین مباحث22 گانه برای گرایش معماری در هر سه رشته طراحی، نظارت و اجرا می باشد. این مبحث با عن...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

مصالح و فراورده های ساختمانی در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است. این مبحث دارای 21 فصل و 2 پیوست است که البته پیوست 1 رامی ب...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

اغلب داوطلبان گرایش معماری بعد از مطالعه مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان که «تاسیسات مکانیکی» نام دارد، قدری گیج و مبهوت اند و به آنچه ...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان یکی از شیرین ترین مباحث بین مباحث 22 گانه است که ضوابط مربوط به حفاظت انسان ها را حین کارهای کارگاهی و ...

ادامه مطالعه